FRILUFT

I Fossegrenda barnehage betyr friluftsliv uteliv og uteglede, både på tur og på barnehagen sitt uteområdet. Uteliv og uteglede er våre store satsningsområder.

Friluftsliv handler om det nære, enkle og hverdagslige møte med natur. Det er i møte med naturen vi virkelig føler oss som levende mennesker. Det er i naturen vi møter livet i sin fulle bredde. Naturen er kravløs og en fantastisk kilde til gode opplevelser. Det er gjennom opplevelsene vi berikes og fellesskapet styrkes, samtidig som gleden og motivasjonen vokser frem. Naturen er kravløs, døgnåpen og gratis.

I Fossegrenda Barnehage ønsker vi å gi alle barna muligheten til å bli glade i naturen. Vi vil bidra til at barna i vår barnehage skal utvikle en bærekraftig fritidsglede, med tanke på mange gode opplevelser i uterommet, til å føle glede over det å være på tur i naturen, og samtidig kjenne på de gode opplevelsene det gir ved å bare tilbringe tid i naturen. Hva hører vi, hva ser vi, hva kan vi spise på, hvor kan vi leke og hva kan vi leke. Dette er tanker som stormer frem, sanser, fantasi og kreativitet som blir stimulert. De rike sanseopplevelsene bringer verden inn til barnet, og en sterk barnekropp med automatiserte bevegelser bringer barnet ut i verden. Vi følger mang en sti i skogen, samtidig som vi vet at da bygger vi også de viktige stiene i hjernen. Fysisk utfoldelse henger sammen med hjernens utvikling. Det beste vi kan gjøre for hjernen vår er å trene.

Når vi gir barna gode muligheter til å være fysisk aktive bidrar vi til at hjernen fungerer både raksere og bedre. Jo mere fysisk aktivitet, desto bedre blir hjernen til å ta imot og behandle informasjon. Forskning viser at barn som er fysisk aktive også har høyere toleranse for stress. Da blir jo valget veldig selvklart og enkelt. Vi oppsøker og tilbringer mye tid ute i barnehagen, og i vår vakre natur.

Naturkontakt er samtidig helsebringende både fysisk og psykisk. Det bidrar til å fremme livskvalitet for alle mennesker både store og små. Et godt sted for naturkontakt innbyr til klatring i trær, eller fjell og steiner. Det kan være lyden av sildrende vann fra en bekk, eller bølgeskvulp fra vår vakre Trondheimsfjord. Det er et sted med biologisk mangfold av planter og dyr, stokker til å balansere på eller til å gynge på, stokker til å skape små og store byggverk. Den inneholder en samlende leirplass med et bål å varme seg på, eller en lavvo å sitte sammen i. Da bygger vi sterke fellesskap og en sterk og god gruppefølelse.

Alle kan dra på tur uansett alder og funksjonsnivå. Vi kan dra på korte turer og veldig lange turer. Vi kan dra på lette turer og litt mere krevende turer, men alltid er det opplevelsene og turgleden som står i sentrum. Spenningen stiger i takt med forventningene når porten til barnehagen blir åpnet.

I Fossegrenda Barnehage er hele barnehagen på tur hver tirsdag og torsdag. Tirsdager har vi vårt store felles prosjekt som heter: TUR PÅ TVERS.

TUR PÅ TVERS, innebærer at alle barna er inndelt i turgrupper på tvers av avdelingene. Gruppene blir hovedsakelig inndelt i forhold til alder, og hvor barna står i sin utvikling. De aller minste blir igjen i barnehagen, da får de god tid til å utforske og bli kjent med barnehagens uteområde.

Drømmestedet i Fossegrenda barnehage er Lavollen og Helkansetra. Det er vårt beste utgangspunkt til naturkontakt. Vi hentes derfor hver torsdag med buss i barnehagen, og blir fraktet opp til drømmestedet vårt. Bussturen er hovedsakelig for de største barna, men når våren er i anmarsj har også de minste blitt så store at de kan bli med. Da drar hele barnehagen på tur. Torsdager er derfor vår favoritdag. Det diskuteres heftig farge på buss, og alarmen går når den kommer. Da stiller vi opp, tar på tursekk og setter oss på plass inne i bussen. Alle har sin faste turkompis. Turkompiser holder hverandre i hånden når vi går, sitter sammen på bussen, hjelper hverandre på med sekk og sikkerhetsbelte. Turkompiser bytter også på å sitte ved vinduet når bussen kjører.

Det er en fryd for øyet når hele barnehagen er på tur. Leirplassen er rigget med lavvoer og turdo. Vi sitter sammen rundt bålet. Vi undrer og utforsker, vi deler sorger og gleder, medgang og motgang. Vi motiverer og motiveres, alt dette i samspillet med hverandre på tur i vår vakre natur.