Fossegrenda barnehage drives av førskolelærer Roger Lørendal

Fossegrenda barnehage ligger som en grønn oase i et område preget av industribebyggelse, primært kontorbygg og bilforretninger. Barnehagelokalene er gamle, men har absolutt sjel. Det er kort vei til Nidelva, skog og mark og aking på vinteren.

Eiendommen barnehagen drives på ble i 1801 utskilt fra en gård som heter Sunnland Nordre. Gårdsdriften ble nedlagt i 1957.

Fossegrenda barnehage har vært i drift siden høsten 1993.

Barnehagens uteareal har ulike leikeapperater, bakker og trær som gir barna gode muligheter for klatring og gjemsel. Uteområdet gir barna gode muligheter for å trekke seg tilbake uten for mange forstyrrelser fra de voksne og andre barn.

Jeg, Roger, er også utdannet diplomøkonom, og det kommer til tider godt med. Jeg tok over ansvaret for drifta per januar 2001. Før dette drev jeg, og jobbet, i egen barnehage i Oslo i perioden 1995 til 2000. Det er dette jeg kan og det er dette jeg trives med. Jeg har planer om å gjøre dette de neste 30 år, minst;) Jeg forsøker å være en aktiv eier. Jeg frigjør styrer fra en del av hennes konkrete administrative arbeidsoppgaver slik at hun i større grad kan fokusere på det pedagogiske og personalarbeid. Ellers prøver jeg å bidra så godt jeg kan til barnehagens beste, både praktisk og pedagogisk. Jeg vil sørge for å gi barnehagende nødvendige rammebetingelser slik at Fossegrenda barnehage også i fortsettelsen skal være en meget god barnehage

I tillegg til drifta av Fossegrenda barnehage driver jeg med prosjektering for andre i perioder hvor jeg har kapasitet til det.

Ikke nøl med å ta kontakt med meg dersom dere sitter inne med spørsmål