Herre e oss :))

Vi har det mye morsomt i Fossegrenda barnehage. Humor er viktig for at barn og voksne skal trives. Barna skal vite at vi er glade i dem og respekterer dem for den de er. Barna får mulighet til å mestre seg selv og de utfordringer de møter i barnehagen. Den gode opplevelsen skal stå i sentrum, og barna skal være så delaktige som mulig i sin barnehagehverdag.

Barnehagen ligger i begynnelsen av Hornebergveien i Fossegrenda, rett overfor Witro bil. Vi har 4 avdelinger, hvorav en friluftsavdeling, med tilsammen 52 plasser.

Barna i Fossegrenda barnehage skal vite at vi voksne er tilstede for dem. Vi legger til rette for et aktivt barnehagemiljø, hvor barna får mulighet til å bevege seg og bruke hele kroppen. Vi skal møte barns behov for spenning, utfordringer og varierte opplevelser gjennom lek og fysisk aktivitet. Barna skal få mulighet til å bli kjent med seg selv, bli trygg på seg selv og andre. Dette vil være viktig for å utvikle et positivt selvbilde og danne et godt grunnlag for all utvikling.

Det er svært viktig at barna lærer seg hvordan de skal forholde seg til andre barn. Barna skal beherske balansen mellom selvhevdelse og aksept av andre på en positiv måte. Sosial basiskompetanse må læres gjennom lek og samspill med andre barn og voksne. Dette arbeider vi bevisst og målrettet med. Vi voksne i barnehagen skal fungere som gode rollemodeller og veiledere for barna. Vi skal alltid ha oversikt, om nødvendig går vi aktivt inn i situasjonene for å sikre at alle barn lærer seg å forholde seg til hverandre på en god måte.

Fossegrenda barnehage består av 4 avdelinger, hvorav en dedikert friluftsavdeling. I denne friluftsavdelingen går de største barna på barnehagen. Vi har alltid vært en barnehage som legger vekt på uteliv og turer. Vi har etterhvert opparbeidet mye kompetanse på barn og friluftsliv.

Selv om vi er en aktiv barnehage, er det viktig å roe ned tempoet av og til. Det kan være nødvendig at vi voksne hjelper barna med dette. Barn i vår tid blir overøst med inntrykk hele tiden. Vi synes det er viktig at barna får tid til å bearbeide og fordøye disse inntrykkene i barnehagen. Det er heller ikke farlig å kjede seg litt, da blir det bare så mye mere artig når det tar av igjen.

Barnehagens største ressurs ( i tillegg til barn og foreldre ) er vårt personale. Vi som jobber i Fossegrenda barnehage er en sammensveiset gjeng som trives i hverandres selskap. Vi er meget bevisste på å gjøre hverdagen så postiv som mulig for både barn og voksne. Samarbeid på tvers av avdelingene er noe som kjennetegner oss.

Styrer og avdelingsledere er utdannet barnehagelærere.

Eier - Roger Lørendal beskrivelse av styrer:

Barnehagen har en fantastisk styrer i Merethe Foss. Merethe har et rolig og behagelig vesen. Hun har mye godt humør, er full av entusiasme og har stor evne til problemløsning. Merethe har lang erfaring, også som avdelingsleder her på Fossegrenda. Hun har mye kunnskap og er lett å prate med.